Vedenie účtovníctva SZČO

Ahojte drahé maminky,

Kedy musí samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej už len SZČO) podávať daňové priznanie? Ako uplatňovať výdavky? Ako viesť účtovníctvo? To sú Vaše veľmi časté otázky. Na tomto mieste by som Vám ich rada v krátkosti zodpovedala.

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak váš príjem za rok 2019 neprekročí 1968,78 zároveň nevykazujete stratu, daňové priznanie podávať nemusíte.

TIP:

V takomto prípade odporúčam o tejto skutočnosti informovať daňový úrad ešte pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania.

Ak je príjem vyšší ako 1968,67€, vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Termín

Termín na podanie daňového priznania je do konca marca nasledujúceho roka, t. j. za rok 2019 do 31.3.2020.

Info:

Existuje možnosť odkladu o 3 mesiace (resp. 6 mesiacov, ak ste mali príjmy aj zo zahraničia).

Posúva sa tým nielen termín na podanie priznania, ale aj termín platenia dane.

Sadzba

Platná sadzba dane pre fyzické osoby je 19% (z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,37€, následne 25%).

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezabudnite, že máte nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej už len NČZD) vo výške 3937,35 €. Ale pozor, iba ak je základ dane nižší alebo rovný 20 507€. Pri vyššom základe dane sa musí NČZD krátiť. Pri príjme od 36 256,37€ už na odpočet nárok nemáte.

Ako viesť účtovníctvo

SZČO má obrovskú výhodu v tom, že si môže vybrať spôsob vedenia účtovníctva, a to buď jednoduchého, podvojného alebo viesť daňovú evidenciu. Veľkým plusom poslednej možnosti je aj fakt, že na evidencie sa nevzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Forma evidencie nie je predpísaná. Pokojne ju môžete viesť aj v excelovskej tabuľke. Vzor takejto evidencie spolu s príkladom na jej vypĺňanie nájdete aj tu v mojom obchodíku.

Spôsob uplatňovania výdavkov

1. Preukázateľne vynaložené daňové výdavky

Pri takýchto výdavkoch ste podľa § 6 ods. 11 povinní viesť daňovú evidenciu o:

  1. príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  2. daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  3. hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm.m)
  4. zásobách a pohľadávkach
  5. záväzkoch

2. Výdavky percentom = paušálne výdavky

Paušálne výdavky si môžete uplatniť, ak nie ste platcom DPH, alebo ste ním boli iba časť zdaňovacieho obdobia. A to vo výške 60% úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000€ ročne.

V týchto výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré boli zaplatené v súvislosti s dosahovaním príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môžete uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

POZOR!

Nezabudnite, že aj v tomto prípade ste povinní viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods.11 zákona, ale len o:

  1. príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  2. zásobách a pohľadávkach

Info:

Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Pondelkovú poradňu pre Vás pripravuje Karin Bodnárová, mamička na materskej a zároveň skúsená účtovná poradkyňa.
Ak máte nezodpovedané otázky a chcete sa s Karin poradiť, navštívte Kajkin obchodík.

Všetky legislatívne infošky pre podnikavé mamky, ktoré chcú zarábať, podnikať, či brigádovať popri deťoch v kocke nájdete aj v e-booku Materská na maximum

P.S. Ak máte otázky, pridávajte komentáre priamo na tejto stránke .:)

Komentáre