Živnosť versus s.r.o.

Drahé mamičky,

už ste sa rozhodli, že začnete podnikať. Máte naštudované všetky informácie ako založiť živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej už len s. r. o.). Neviete sa však rozhodnúť, čo je pre Vás výhodnejšie… Pohodlne usaďte a čítajte ďalej. Dnes tu mám pre Vás základné porovnanie týchto dvoch typov podnikania. 😀

1. Založenie

Založiť živnosť trvá jeden deň. Cena závisí od počtu živností a spôsobu založenia.

Proces založenia s. r. o. trvá 10-14 dní. Cena je 300 € (elektronicky 150 €).

 → Založenie živnosti je rýchlejšie a lacnejšie ako založenie s. r. o.

2. Administratíva

S. r. o. je vo vedení administratívy náročnejšia – vypracováva rôzne výkazy a hlásenia, ktoré živnostník nemá, alebo ich má v nižšom množstve.

3. Ručenie

Živnostník ručí neobmedzene celým svojim majetkom. Nielen firemným majetkom, ale aj osobným. Rovnako ručí aj majetkom manžela/manželky v prípade, ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM).

Spoločník za záväzky spoločnosti ručí obmedzene, a to do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Nakoľko sa v praxi takmer každá spoločnosť zakladá so 100% splateným základným imaním, majitelia – spoločníci s.r.o za záväzky svojich firiem svojim osobným majetkom neručia.

 obrovská výhoda s.r.o. → chráni váš osobný majetok

4 .Účtovníctvo

Živnostník si môže vybrať či bude viesť podvojné, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu, alebo si uplatní paušálne výdavky. Posledné dva spôsoby nespadajú pod zákon o účtovníctve a teda živnostník nemôže byť z tohto titulu pokutovaný.

S. r. o., ako kadý subjekt zapísaný v obchodnom registri, je povinný viesť podvojné účtovníctvo, čo si vo väčšine prípadov vyžaduje využiť služby účtovníka.

5. Príjmy z podnikania

s. r. o. sú príjmy z podnikania majetkom spoločnosti. Pre spoločníka je teda o čosi komplikovanejšie ich vyplatenie. Príjmy zo živnosti sú majetkom živnostníka a môže ich použiť kedykoľvek a na akýkoľvek účel.

6. Odvody

Živnostník platí preddavky na poistné do zdravotnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2019 vo výške 66,78 €. Do sociálnej poisťovne platí na základe dosiahnutého príjmu za predchádzajúci rok. V prípade ak má povinnosť platiť, minimálna výška od 1.7.2019 je 158,11€.

Spoločník sa môže vo svojej spoločnosti zamestnať na pracovný pomer (pokojne aj polovičný, štvrtinový alebo iný úväzok) a odvádzať odvody z hrubej mzdy. V prípade, ak sa spoločník vo svojej s. r. o. nezamestná teda nedosahuje žiadny príjem a nie je povinný platiť odvody do SP. Zdravotne poistený však byť musí. To znamená, že ak za neho neplatí odvody na zdravotné poistenie niekto iný (napr. štát alebo iný zamestnávateľ), musí sa prihlásiť ako dobrovoľný platiteľ zdravotného poistného.

7. Dane

Platná sadzba dane pre fyzické osoby je 19% (z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,37 €, následne 25%).

Živnostník si môže taktiež uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (aktuálne 3 937,35 €) a prípadne aj nezdaniteľnú časť na manžela/manželku.

Základ dane s. r.o. sa zdaňuje sadzbou 21% bez ohľadu na jeho výšku.

8. Likvidácia

Ak sa rozhodnete svoje podnikanie ukončiť, živnosť sa dá jednoducho pozastaviť alebo zrušiť.

Prerušenie fungovania s. r. o. nie je možné. Likviduje sa štandardnou likvidáciou, fúziou, konkurzom, predajom, podaním návrhu na ukončenie alebo podnetom na výmaz ex offo.

INFO:  Daňová licencia pre s. r. o. bola v roku 2018 zrušená.


Pondelkovú poradňu pre Vás pripravuje Karin Bodnárová, mamička na materskej a zároveň skúsená účtovná poradkyňa. 
Ak máte nezodpovedané otázky a chcete sa s Karin poradiť, navštívte Kajkin obchodík.

Všetky legislatívne infošky pre podnikavé mamky, ktoré chcú zarábať, podnikať, či brigádovať popri deťoch v kocke nájdete aj v e-booku Materská na maximum

P.S. Ak máte otázky, pridávajte komentáre priamo na tejto stránke .:) 

Komentáre